America

America

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl America School – Ysgol Dyffryn IalYears – 3 -6Language – EnglishLength of activity – 4-6 hoursAOLE 1 – Language, literacy and communicationAOLE 2 – Humanities DescriptionLesson ideas based on the topic...
Continwwm Trefol-Gwledig

Continwwm Trefol-Gwledig

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Continwwm Trefol-Gwledig Ysgol – Ysgol Godre’r BerwynOed – CA4Pwnc – DaearyddiaethIaith – Cymraeg a SaesnegAmser i orffen y gwaith – 1-3 awrUned TGAU – U1 Thema 2...
The Titanic

The Titanic

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl The Titanic School – Ysgol Y FoelYears – 3 – 6Language – EnglishLength of activity 1 – 3 hoursAOLE 1 – HumanitiesAOLE 2 – Language, literacy and communication DescriptionA unit of work focusing on...
Animals

Animals

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Animals School – Ysgol Borthyn Years – 3 and 4 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Language, literacy and communication AOLE 2 – Mathematics and Numeracy Description A one week unit...
I’m a Celebrity Get Me Out of Here

I’m a Celebrity Get Me Out of Here

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl I’m a Celebrity Get Me Out of Here School – Ysgol Borthyn Years – 5 and 6 Language – English Length of activity – 7+ hours AOLE 1 – Language, literacy and communication AOLE 2 – Mathematics and Numeracy...