Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1

Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cynllunio ar gyfer newid Cwricwlwm – Sesiwn 1 Yma mae Gweminar a gafodd ei recordio ar ‘Cynllunio ar Gyfer Newid y Cwricwlwm Sesiwn 1’. Mae’r sesiwn fer yma yn egluro fframwaith Cwricwlwm i...
Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio

Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Gweminar ‘Papurau Procio’ ar y Daith Ddiwygio Dyma recordiad o weminar yn cyflwyno’r ‘Papurau Procio’, gyda chyfraniadau gan Arwyn Thomas, yr Athro Graham Donaldson a thîm o...
Offeryn Addysgeg

Offeryn Addysgeg

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Offeryn Addysgeg Amcan yr offeryn  hon yw darparu offeryn hunan werthuso syml i ysgolion adolygu lle mae eu harferion gorau a meysydd i’w datblygu ymhellach o safbwynt y 12 egwyddor addysgeg. Adnoddau...