Syniadau Mathemateg Tu Allan

Ysgol – Ysgol Rhiwlas
Oed – CS
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 7+ awr
MDPh – Mathemateg a rhifedd, Iechyd a lles, leithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Disgrifiad

Casgliad o weithgareddau Rhif gan ddefnyddio yr ardal tu allan ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen o’r meithrin i flwyddyn 2. Mae’n cynnwys nifer o syniadau sy’n defnyddio elfennau o natur e.e. dail a darnau o bren ac yn y blaen o fewn Mathemateg. Sicrhau digon o le ac adnoddau tu allan.

Llythrennedd

Eglurder a geirfa
Siarad cydweithredol
Gofyn cwestiynau
Geirfa, sillafu, gramadeg

Rhifedd

Dealltwriaeth gysyniadol
Rhesymu rhesymegol
Rhuglder
Cygathrebu a symbolau
Y system rif
Perthnasoedd yn y system rif

 

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Syniadau Mathemateg Tu Allan