Symbolau mapio

Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor, Gwynedd
Oed– B7-B9
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awr
Teitl yr adnodd – Symbolau mapio

Disgrifiad o’r adnodd

Prif nod yr adnodd hwn yw datblygu gallu disgyblion i adnabod a defnyddio symbolau map. Ceir cyfleoedd hefyd i fynegi ymateb emosiynol i ffeithiau am Wynedd ac i ddarllen disgrifiad estynedig o’r daith ar hyd yr A470 o Landudno a Chaerdydd. Darperir fersiynau WORD o’r gweithgareddau a fersiwn pdf. Mae’r deunyddiau cyfrwng Saesneg ar gael yn ail hanner y llyfryn.

Maes Dysgu a Phrofiad

Y Dyniaethau
Ieithoedd a Llythrennedd

Medrau Llythrennedd:

Deall, ymateb a dadansoddi / Understanding, response and analysis,
Eglurder a geirfa / Clarity and vocabulary

Rhifedd

Cyfathrebu â symbolau / Communicating with symbols

Cymhwysedd Digidol

Cyfathrebu