Sut y gall bwyd achosi afiechyd?

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1 awr
Teitl yr adnodd – Sut y gall bwyd achosi afiechyd?

Disgrifiad o’r adnodd

Deunyddiau adolygu. Mae’r cyflwyniad wedi ei drosleisio yn rhannu gwybodaeth am ficrobau a’r ffyrdd y gellir atal croes halogiad. Mae’r cyflwyniad yn cyfeirio hefyd at gemegion, metalau a phlanhigion gwenwynig ac yn cynnwys dolenni at wefannau defnyddiol. Gweler hefyd y rhestr o gwestiynau i helpu’r disgyblion i adolygu cynnwys y cyflwyniad. Bydd rhaid copio’r cwestiynau hyn os ydych am baratoi Ffurflen Gwgl eich hun.

Cwrs TGAU – Lletygarwch ac Arlwyo: Bwyd a Maeth, U4

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Sut y gall bwyd achosi afiechyd?