Sesiwn Lles Penaethiaid

Gweithdy ‘Gofalu amdanaf fi fy hun’ dan arweiniad Claire Chidley, arbenigwraig ar lesiant, newid a gwytnwch. Mae’r sesiwn yn edrych ar ystyr llesiant a sut y gallwn greu persbectif gytbwys at fywyd a gwaith. Dyma’r gweithdy cyntaf mewn rhaglen llesiant ehangach sydd ar gael i arweinwyr a staff ysgol.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Cyflwyniad

Dyma’r cyflwyniad sy’n cyd fynd gyda’r gwemniar