Sêr a Phlanedau

Teitl yr adnodd – Sêr a Phlanedau
Ysgol – Ysgol Bro Idris
Oed – CA4
Pwnc – Ffiseg
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 4-6 awr

Uned TGAU – U2

Disgrifiad
Casgliad o bapurau cwestiwn gydag ambell cyfeiriad at fideo defnyddiol a gwybodaeth cyd-destunol. Mae’r atebion i dasgau 2, 3 a 4 ar gael yn Saesneg.
1. Cylchred oes sêr – tasg fideo
2. Cysawd yr haul
Planedau cysawd yr haul – taflen gofnodi
3. Mesur pellter yn y gofod
4. Dechreuad cysawd yr haul – sylfaenol
Dechreuad cysawd yr haul – uwch
5. Diagramau Hertzsprung-Russel