Pecynnau SAFMEDS

Mae tîm ymchwil y Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), Prifysgol Bangor, ar y cyd â GwE, wedi llunio pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu rhieni ddefnyddio’r strategaeth SAFMEDS (Say-All-Fast-Minute-Every-Day-Shuffled) rhifedd gartref. Mae’r holl adnoddau a chanllawiau ar gael i ysgolion a theuluoedd i’w defnyddio. Mae’r prosiect wedi ei reoli a’i gydlynu gan Kaydee Owen, Ymchwilydd ôl-ddoethuriaeth yn CIEREI, Manon Davies (YCG Mathemateg a Rhifedd Cynradd) a Sian Caldwell (YCG Mathemateg a Rhifedd Uwchradd).

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.