Rhwydwaith Cyfnod Sylfaen – Iechyd a Lles (Hydref 2020)

Mae’n hanfodol eich bod yn gwylio’r cyflwyniad hwn yn gyntaf cyn symud ymlaen i edrych ar yr astudiaeth achos isod. Mae’r cyflwyniad yn cynnwys strategaethau o fewn y ddarpariaeth i gefnogi ymddygiadau sgematig a phlant sy’n delio â thrawma.

Ffocws – Iechyd a Lles. Strategaethau effeithiol i gefnogi’r dysgu a chyflwyniad i sgemâu.

Astudiaeth Achos Ysgol Kingsland