Patrymau Iaith Cymraeg

Ysgol– Ysgolion Dalgylch David Hughes
Blwyddyn – Meithrin a Derbyn
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Cynllun Patrymau Iaith Cymraeg. Mae’n gynllun i athrawon gyflwyno patrymau iaith o’r dosbarth Meithrin i Bl6. Mae cyflwyniadau Pwerbwynt yno i gefnogi’r dysgu hefyd.

Llythrennedd
Datblygu geirfa
Eglurder a geirfa
Siarad cydweithredol
Gofyn cwestiynau
Geirfa, sillafu, gramadeg
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulleidfaoedd a chyd-destunau