Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb, tua 1500 hyd heddiw

Ysgol – Ysgol Bro Idris
Oed – CA4
Pwnc – Hanes
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 7+ awr
Uned TGAU – U3A

Disgrifiad

Nodiadau i gefnogi’r modiwl Trosedd a Chosb (Uned 1-7) gyda ffynonellau, tasgau byrion, tasgau estynedig a cwestiynau arholiad

1. Achosion trosedd
2. Natur troseddau
3. Gorfod cyfraith a threfn
4. Dulliau o ymladd trosedd
5. Agweddau tuag at gosbi
6. Dulliau cosb
7. Astudiaeth o safle hanesyddol sy’n gysylltiedig a throsedd a chosb: Merthyr

Sgilau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd
Sgiliau darllen a deall.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Uned 7 - Merthyr Tudful