Newid Hinsawdd

Ysgol – Ysgol Godre’r Berwyn
Oed – CA4
Pwnc – Daearyddiaeth
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1-3 awr
Uned TGAU – U2 Thema 5

Disgrifiad
Casgliad o gyflwyniadau ar y thema ‘Newid Hinsawdd’ ac yn ymateb i ofynion y fanyleb arholiad. Anogir y disgyblion i ddefnyddio ystod eang o ffotograffau, diagramau, graffiau a thablau er mwyn deall achosion ac effeithiau newid hinsawdd. Mae cyfleoedd i ddisgrifio ac esbonio tueddiadau data ac i fynegi barn mewn tasg ysgrifennu estynedig. Mae’r awdur yn cynghori’r disgyblion i ddilyn y cyfarwyddiadau syml ac i weithio’n annibynnol.

Sgiliau Trawsgwricwlaidd
Llythrennedd
Tasgau darllen ac ysgrifennu
Rhifedd
Dadansoddi graffiau
Digidol
Ymchwilio