Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol yn darparu canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu’r hyn y dylai ysgolion fod yn ei wneud, ond nid yw’n...
Adnoddau a Dogfennau Dysgu yn yr Awyr Agored

Adnoddau a Dogfennau Dysgu yn yr Awyr Agored

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol Adnoddau Marchnad CiG English Yn ôl Adnoddau a Dogfennau Dysgu yn yr Awyr Agored Rhestr o lyfrau, gwefannau, dogfennau defnyddiol a rhestr o adnoddau posib i gefnogi dysgu yn yr awyr agored.   Adnoddau Cliciwch ar y...
Plant mewn gofal

Plant mewn gofal

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Plant mewn gofal Sesiwn Datblygiad Proffesiynol sydd yn amlinellu strategaethau cefnogi plant mewn gofal / arferai bod mewn gofal. Sesiwn wedi ei ddatblgu ar gyfer ysgolion. Adnoddau Cliciwch ar y...
Lles – Google Classroom

Lles – Google Classroom

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Lles – Google Classroom Dosbarth Google Classroom CA2, CA3 and CA4 Creuwyd dobarth Google ar gyfer cefnogi ysgolion gyda’r eflen Dysgu o Bell. Mae pob dosbarth gyda adran Llesiant sydd ac...
Lles – Google Classroom

Modelau Lles

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Modelau Lles Ffeithlun ac esiampl o fodel / agweddau llesaint mae’n bosib i ysgolion eu gweithredu. Mae’r esiampl hefyd yn cynnwys cyswllt i adnoddau a gywbodaeth pellach o fewn y maes lles....