Lliwiau

Ysgol – Pen y Bryn, Bethesda
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Celfyddydau mynegiannol
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Amrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â lliwiau’r byd, o dasgau creadigol i dasgau’n trafod hiliaeth.

Llythrennedd
Trawsieithu
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Diben
Geirfa, sillafu, gramadeg
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulleidfaoedd a chyd-destunau
Prawf ddarllen

Rhifedd
Mesur

Digidol
Hunaniaeth, delwedd ac enw da
Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.