Lliw

Ysgol – Ysgol Cerrigydrudion
Blwyddyn – 5 a 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 1-3 awr
Maes Dysgu a Phrofiad – Celfyddydau mynegiannol / Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Cyfres o wethgareddau celf wedi selio ar ddefnydd lliw

Llythrenedd
Gwrando am ystyr
Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi

Rhifedd
Dealltwriaeth gysyniadol
Siâp a gofod

Digidol
Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.