La mode – Ma garde-robe

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed– B7-B9
Iaith – Cymraeg / Saesneg / Ffrangeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1 awr
Teitl yr adnodd – La mode – Ma garde-robe

Disgrifiad o’r adnodd

Adnodd sy’n datblygu medrau disgrifio a mynegi barn disgyblion wrth iddynt ysgrifennu am eu hoff wisgoedd. Cyflwynir geirfa allweddol a phatrymau brawddegau a dolen QR sy’n rhoi cyfle i’r disgyblion i brofi eu dealltwriaeth ar ffurflen Gwgl. Mae’r disgyblion yn gallu dewis y lefel her a’u dull o gyflwyno’r dasg estynedig.

Maes Dysgu a Phrofiad

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Medrau Llythrennedd

Trawsieithu / Translanguaging,
Datblygu geirfa / Developing vocabulary,
Eglurder a geirfa / Clarity and vocabulary,
Diben / Purpose

Medrau Digidol

Hunaniaeth, delwedd ac enw da / Identity, image and reputation,
Cyfathrebu / Communication,
Creu cynnwys digidol / Creating digital content

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

La mode - Ma garde-robe