Hyfforddiant ar lein Adobe CC Express

Mae Adobe Spark for Education yn ei gwneud hi’n gyflym ac yn hawdd i ddisgyblion ac athrawon droi syniadau yn graffeg hardd, straeon gwe, a chyflwyniadau fideo. Mae Spark yn galluogi disgyblion gael hwyl wrth iddyn nhw’n ymgysylltu â’r deunydd, ac mae hynny yn y pen draw yn arwain at ddatgloi eu creadigrwydd.

Recordwyd y fidos hyn yn ol yn 2021. Mae’r rhaglen bellach wedi newid ei enw i Adobe Creative Cloud Express. Mae’r fideos yn trafod yr un nodweddion a sydd ar gael ar y rhaglen hon.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Hyfforddiant Adobe Spark Post

Mae Adobe Spark Post yn eich galluogi chi i droi testun a lluniau yn graffigau sy’n edrych yn wych ac yn tynnu sylw, fel posteri, cloriau, tystysgrifau neu gardiau adolygu.

Hyfforddiant Adobe Spark Video

Mae Adobe Spark Video yn eich galluogi chi i gyfuno clipiau fideo, lluniau, eiconau a throslais i greu traethodau gweledol, cyflwyniadau a gwersi trawiadol, a mwy.

Hyfforddiant Adobe Spark Page

Gallwch drawsnewid geiriau, lluniau a fideos i fod yn straeon gwe deinamig gyda Spark Page. Gwnewch unrhyw beth yn greadigol – adroddiad, dyddiadur dysgu o bell, papur ymchwil, dyddiadur trip maes, a mwy.