Headsprout – Darllen Saesneg

Mae tîm ymchwil y Sefydliad Cydweithredol er Ymchwil i Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI), Prifysgol Bangor, ar y cyd â GwE, wedi llunio pecyn cymorth cynhwysfawr i helpu ysgolion a rhieni i ddefnyddio rhaglen ddarllen yn seiliedig ar dystiolaeth o’r enw Headsprout. Mae’r holl adnoddau a’r canllawiau ar gael i athrawon a rhieni mewn rhwydwaith Hwb a Google Classroom, yn y drefn honno. Sarah Roberts, Swyddog Cefnogi Prosiectau Ymchwil yn CIEREI sy’n rheoli ac yn cefnogi’r prosiect hwn.