Gweminarau a Chwricwlwm i Gymru – Dylunio eich Cwricwlwm Cynradd

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.
Gweminar Galluogi Dysgu

 

Mae Galluogi Dysgu o fewn Fframwaith Cwricwlwm i Gymru  yn ymwneud â’r cyfnod sy’n arwain at y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig a’r disgrifiadau dysgu yng Ngham cynnydd 1 . Ei fwriad yw darparu’r sylfaen sydd ei angen ar yr holl ddysgwyr er mwyn datblygu, yn eu hamser eu hunain, tuag at wireddu pedwar diben y cwricwlwm