Gwaith Gosod – Manic Street Preachers

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA4
Pwnc – Cerdd
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1 awr
Uned TGAU – U4

Disgrifiad
Cwis ar ffurf Ffurflen Gwgl i helpu disgyblion i adalw nodweddion cerddorol y gân, ‘Everything Must Go’ gan y Manic Street Preachers. Mae’r cwestiynau aml-ddewis yn canolbwyntio ar y dewis o offerynnau, cyweiredd, tempo, arwydd amser a nodweddion cerddorol. Mae’r cwestiwn olaf, ‘beth wnaeth ysbrydoli’r band i ysgrifennu y gân hon?’ yn gofyn am ateb estynedig. Mae’r awdur yn argymell bod athrawon yn cyfeirio at y nodiadau am y Manic Street Preachers sydd ar gael ar wefan CBAC.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.