Electrolysis

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA4
Pwnc – Gwyddoniaeth: Cemeg
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1-3 awr
Uned TGAU – U2

Disgrifiad

Adnoddau i gefnogi Uned 2 TGAU Blwyddyn 11 Cemeg – Metelau ac echdynnu metelau. Mae’r deunyddiau yn cynnwys cyflwyniadau pwerbwynt, fideos a thaflenni gwaith sy’n gosod tasgau darllen testun a diagram a llunio hafaliadau. Prif ffocws yr uned yw electrolysis ac echdynnu alwminiwm. Mae’r awdur yn argymell bod athrawon yn cadw’r wybodaeth yn gryno.