Easter

Ysgol : Ysgol Bro Gwydir

Thema : Pasg

Oedran : Derbyn a Blwyddyn 1

MDaPh: Celfyddydau Mynegianol / Iaith a Llythrennedd / Dyniaethau

 

Adnodd sy’n cynnwys pythefnos o waith yw hwn a fydd yn cefnogi disgyblion mwy galluog yn y dosbarth derbyn a disgyblion ym Mlwyddyn 1. Gellir ei addasu’n hawdd i ddisgyblion meithrin.

 

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau i’w ehangu