Dysgu o Bell – Google Classrooms

Dyma’r côd angenrheidiol i chi ymuno â’r Google Classroom. Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi i Google Classroom drwy ddefnyddio eich cyfrif Hwb cliciwch ar y + yn y gornel dde yna dewisiwch ‘Join Class’. Bydd angen i chi deipio’r cod isod er mwyn ymuno â’r dosbarth. Cliciwch yma am fwy o gyfarwyddiadau:

CYFNOD SYLFAEN / FOUNDATION PHASE : KGSV6AY
CYFNOD ALLWEDDOL 2 / KEY STAGE 2: OTJARCU
CYFNOD ALLWEDDOL 3- GWYDDONIAETH / KEY STAGE 3 – SCIENCE: 3S3SBRC
CYFNOD ALLWEDDOL 3 – CYMRAEG / KEY STAGE 3 – WELSH: X6LBDUX
CYFNOD ALLWEDDOL 3 – SAESNEG / KEY STAGE 3 – ENGLISH: SAKMDY3
CYFNOD ALLWEDDOL 3 – MATHEMATEG / KEY STAGE 3 – MATHS: 4N4UIAB
CYFNOD ALLWEDDOL 3 + 4 (ALL-GRAIDD) / KEY STAGE 3 + 4 (NON CORE) : FB5BGBL
CYFNOD ALLWEDDOL 4 – SAESNEG / KEY STAGE 4 – ENGLISH: L7ZBLVV
CYFNOD ALLWEDDOL 4 – CYMRAEG / KEY STAGE 4 – WELSH: U76NWV5
CYFNOD ALLWEDDOL 4 – MATHEMATEG / KEY STAGE 4 – MATHS: I5MGJS2
CYFNOD ALLWEDDOL 4 – GWYDDONIAETH / KEY STAGE 4 – SCIENCE: VRLX5FL
CYFNOD ALLWEDDOL 5 – IMT, HANES, ADD GREF / KEY STAGE 5 – MFL, HISTORY, RE: SHEWILQ
CYFNOD ALLWEDDOL 5 – GWYDDONIAETH / KEY STAGE 5 – SCIENCE: ARZZM5R
CYFNOD ALLWEDDOL 5 – MATHEMATEG / KEY STAGE 5 – MATHEMATICS: 4WKAOBH
CYMORTHYDDION / TEACHING ASSISTANTS: GHLYEPW