Dylunio cynnyrch – defnyddiau

Gwybodaeth

  • Pwnc – Dylunio a Thechnoleg
  • Ysgol – Ysgol Brynrefail, Arfon, Gwynedd
  • Oed– Blwyddyn 10, 11,
  • Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 7+ awr

Cyfres o weithgareddau ar ddatblygu dealltwriaeth manwl o’r uned ‘Defnyddiau’, sy’n addas ar gyfer ymgeiswyr sy’n astudio ‘Dylunio Cynnrych’. Mae’r adnodd yn cynnwys canllawiau i athrawon ac arweiniad i ddisgyblion. Mae cyfleoedd i drafod nodweddion metalau fferus ac anfferus, manteision ac anfanteision metalau, plastig, neilon, PVC ac ABS a defnyddiau clyfar. Mae’r awdur yn argymell gosod yr adnoddau ar lwyfan Google Classroom a gofyn i’r myfrywyr gwblhau’r gwaith ar Google Slides fel ei fod yn cael ei cadw’n awtomatig yn eu Google Drive ar eu cyfri Hwb

Cwrs TGAU – Dylunio a Thechnoleg: Dylunio Cynnyrch Uned 1 (Dealltwriaeth manwl)