Dŵr

Ysgol – Pen y Bryn, Bethesda
Blwyddyn – 3 – 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Gweithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Dyniaethau
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Amrywiaeth o dasgau sy’n ymwneud â dŵr, boed yn dasgau am straeon, digwyddiadau hanesyddol neu’n gysyniadau gwyddonol

Llythrennedd
Trawsieithu
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Diben
Gofyn cwestiynau
Geirfa, sillafu, gramadeg
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulleidfaoedd a chyd-destunau
Prawf ddarllen, golygu a gwella

Rhifedd
Dealltwriaeth gysyniadol
Y system rif
Perthnasoedd yn y system rif
Mesur
Casglu data
Dehongli data

Digidol
Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol
Llythrennedd gwybodaeth a data

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.