Datrys Problemau: Halwynau

​Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor Gwynedd
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr
Teitl yr adnodd – Datrys Problemau: Halwynau

Disgrifiad o’r adnodd

Cyfres o gyflwyniadau, canllawiau a fideos i helpu disgyblion i ddefnyddio’u gwybodaeth am halwynau i ddatrys problemau.

Cwrs TGAU – Gwyddoniaeth – Cemeg

Medrau

Llythrennedd: geirfa gwyddonol

Rhifedd: hafaliadau cemegol