Datblygiad y Cestyll

Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor, Gwynedd
Oed– B7-B9
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awr
Teitl yr adnodd – Datblygiad y Cestyll / Development of the castles

Disgrifiad o’r adnodd

Dilyniant o weithgareddau sy’n adrodd hanes datblygiad y cestyll, o’r castell tomen a’r beil i’r cestyll consentrig. Rhoddir sylw i ddatblygu dealltwriaeth o’r geirfa allweddol a medrau rhesymu’r disgyblion wrth iddynt drafod nodweddion tebyg ac anhebyg a manteision ac anfanteision yr adeiladwaith a’r safleoedd.

Maes Dysgu a Phrofiad

Y Dyniaethau / Humanities
Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu / Languages, Literacy and Communication

Medrau Llythrennedd:

Datblygu geirfa / Developing vocabulary
Eglurder a geirfa / Clarity and vocabulary
Geirfa, sillafu, gramadeg / Vocabulary, spelling, grammar

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.