Darllen a Deall Tric a Chlic

Ysgol – Ysgol Tregarth
Oed – CS
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 7+ awr
MDPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Disgrifiad
Casgliad o dasgau darllen a deall sy’n cyd-fynd a llyfrau Tric a Chlic (cam 1 a 2). Dim cyngor

Sgiliau Trawsgwricwlaidd
Llythrennedd
Ymwybyddiaeth ffonolegol a ffonomeg
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi

Digidol
Cyfathrebu