Cyflymu Sgiliau Llythrennedd yn CA2 – Modelau

Modelau cyflymu dysgu llythrnnedd yn CA2.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.
Gramadeg
Uwch sgiliau darllen
Paragraffu
Llafaredd a darllen - Mynegi barn