Cyflwyniadau Ysgolion ar Ddysgu o Bell

Cyflwyniadau gan ysgolion yn egluro sut y bu iddynt ymgysylltu â disgyblion, datblygu profiadau dysgu gartref a sut y gwnaethpwyd defnydd effeithiol o dechnoleg i gyfathrebu gyda disgyblion a rhieni/gwarchodwyr yn ystod y cyfnod clo.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Ysgol Pen Barras, Rhuthun
Ysgol Mornant, Picton

Ysgol Croes Atti, Y Fflint a Glannau Dyfrdwy