Crynodeb Theorem Pythagoras

Ysgol – Ysgol Gyfun Llangefni, Ynys Môn
Oed – Year 10 and 11
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser: 1 awr
Teitl – Crynodeb Theorem Pythagoras

Disgrifiad

Mae’r adnodd hwn yn cynnwys llyfryn disgybl a chrynodeb fideo sy’n modelu sut i ddefnyddio Theorem Pythagoras a chyfrifiannell.

Mae i’w ddefnyddio fel pwynt cyfeirio addysgu lle gall disgyblion wylio fideo ar y pwnc penodol maen nhw’n ei astudio yn hytrach na threillio trwy YouTube i ddod o hyd i fideo i’w helpu.  Mae’r athro yn modelu sut i gofnodi’r cyfrifiadau yn y llyfryn.

 

Cwrs TGAU

Mathemateg Uwch Siap a Mesur

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Crynodeb Theorem Pythagoras