Lliw

Ysgol:  Ysgol Bro Gwydir

Thema: Lliw

Ystod Oedran: Meithrin a blwyddyn 1

Maes Dysgu a Phrofiad:      Celfyddydau munegiannol / Gwyddoniaeth a thechnoleg / Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

 

Adnodd sy’n cynnwys pythefnos o waith yw hwn a fydd yn cefnogi disgyblion mwy galluog yn y dosbarth derbyn a disgyblion ym Mlwyddyn 1. Gellir ei addasu’n hawdd i ddisgyblion meithrin.  

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau i’w ehangu