Colera Caernarfon

Ysgol – Ysgol Bethel
Oedran – Bl 5 a 6
Iaith – Saesneg
Amser i gwblhau’r adnodd – 7+ awr
Teitl yr adnodd – Colera yng Nghaernarfon Oes Fictoria

MDPh 1 –  Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
MDPh 2 –  Dyniaethau

Disgrifiad

Uned waith (llafar, Darllen Ysgrifennu) Yr epidemig colera yng Nghaernarfon

Sgiliau trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

– Trawsieithu
– Datblygu geirfa
– Gwrando i ddeall / Listening to understand,
– Strategaethau darllen / Reading strategies,
– Deall, ymateb a dadansoddi / Understanding, response and analysis,
– Eglurder a geirfa / Clarity and vocabulary,
– Diben / Purpose,
– Siarad cydweithredol / Collaborative talk,
– Gofyn cwestiynau / Questioning,
– Geirfa, sillafu, gramadeg / Vocabulary, spelling, grammar,
– Atalnodi / Punctuation,
– Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau / Planning and organising for different purposes, audiences and context,
– Prawfddarllen, golygu a gwella / Proofreading, editing and improving

Digidol

-Iechyd a lles / Health and well-being
-Cyfathrebu / Communication,
-Cyfnewid a rhannu gwybodaeth / Storing and sharing

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.