Cestyll

Ysgol – Ysgol Maes Garmon
Oed – CA3
Iaith – Cymraeg
Amser i orffen y gwaith – 7+ awr
MDPh – Dyniaethau

Disgrifiad
Bydd disgyblion yn dysgu am y mathau o gestyll adeiladwyd yng Nghymru a Lloegr a dadansoddi’r effaith ar y ddwy wlad. Byddant yn disgrifio, egluro a dadansoddi pam adeiladwyd cestyll, o le death y syniad i’w hadeiladu, ac beth oedd y canlyniad.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.