Celtiaid – Minecraft

Ysgol – Rhiwlas
Blwyddyn – 3 -6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Dyniaethau
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys
Cyfres o wersi / syniadau sy’n gysylltiedig a’r thema Celtiaid trwy ddefnyddio Minecraft. Gellir addasu y tasgau i gydfynd a unrhyw gyfnod hanesyddol mewn gwirionedd. Mae’r tasgau yn hollol drawsgwricwlaidd.

Llythrennedd
Datblygu geirfa
Gwrando fel rhan o siarad cydweithredol
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi

Rhifedd
Dealltwriaeth gysyniadol Perthnasoedd yn y system rif
Mesur
Siâp a gofod
Safle
Ongl

Digidol
Hunaniaeth, delwedd ac enw da
Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol
Datrys problemau a modelu

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.