Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Rhaglen Cefnogi Dysgwyr Bregus a Difreintiedig Mae’r Sefydliad Gwaddol Addysgol yn darparu canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu’r hyn y dylai ysgolion fod yn ei wneud, ond nid yw’n...
Rhwydwaith 3 i 8 oed, Tymor yr Hydref 2022

Rhwydwaith 3 i 8 oed, Tymor yr Hydref 2022

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Rhwydwaith 3 i 8 oed, Tymor yr Hydref 2022   Cyflwyniadau gan Ysgolion Ysgol Twm o'r Nant           Ysgol Santes Dwynwen Ysgol Terrig Ysgol Abererch...
Monitro a Hunan Arfarnu

Monitro a Hunan Arfarnu

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Monitro a Hunan Arfarnu Yma ceir mynediad at yr adnoddau o’r gweithdai Monitro a Hunan Arfarnu a gynhaliwyd yn yr wythnos yn dechrau 28/11/2022.   Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu....
Monitro a Hunan Arfarnu

Cynllunio Gwelliant Effeithiol [CDY Effeithiol]

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Cynllunio Gwelliant Effeithiol [CDY Effeithiol] Yma ceir mynediad at yr adnoddau o’r gweithdai ymarferol Cynllunio Gwelliant Effeithiol [CDY Effeithiol].   Adnoddau Cliciwch ar y teitlau isod...
Strategaeth MAT 2022

Strategaeth MAT 2022

Prif wefan GwE Adnoddau GwE Adnoddau Ysgol i Ysgol English Yn ôl Strategaeth MAT 2022 Resources Strategaeth MAT...