Camau Bach Sgiliau Mathemateg

Dyma’r camau bach a fydd o gymorth i chi wrth gynllunio’ch sgiliau Datblygiad Mathemategol. Nid yw’n gynllun gwaith ond yn ddefnyddiol ar gyfer cynllunio yn ôl anghenion y plentyn. Dylid cynnwys ymresymu rhifyddol ym mhob elfen ac o fewn y profiadau dysgu a ddarperir.

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Tymheredd
Siap a Symudiad
Rheoli Arian
Mas
Ffeithiau Rhif - Gwerth Lle
Cynhwysedd
Cyfrifo - Tynnu
Cyfrifo - Adio
Cyfrifo Lluosi a Rhannu
Arwynebedd a Chyfaint, Ongl a Safle
Amser
Amcangyfrif a Gwirio