Bwyd

Ysgol – Ysgol Y Traeth

Oedran– Bl 3 a 4

Hyd – 7+awr

MDaPh-  Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Mathemateg a rhifedd

 

Cyfres o sleidiau sy’n cynnwys dolenni a gwybodaeth ar gyfer gwaith ar draws y meysydd dysgu ar y thema ‘Bwyd’. Mae’r holl adnoddau sydd eu hangen ynghlwm yn y sleidiau o dan y penawdau amrywiol ar gael i unrhyw un o fewn rhwydwaith Hwb ac yn addas i flynyddoedd 4 a 5.

 

Llythrennedd

 • Gwrando i ddeall 
 • Strategaethau darllen 
 • Deall, ymateb a dadansoddi 
 • Diben 
 • Geirfa, sillafu, gramadeg 
 • Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau 

Rhifedd

 • Y system rif
 • Mesur 

Digidol

 • Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
 • Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol 
 • Creu cynnwys digidol 
 • Gwerthuso a gwella cynnwys digidol 

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.