Bwyd a Ffermio Bl 5 a 6

Ysgol– Ysgol Cerrigydrudion
Blwyddyn – 5 a 6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Gwyddoniaeth a thechnoleg
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Mathemateg a rhifedd

Trosolwg o’r Cynnwys

Cyfres i wersi Bl. 5 a 6 wedi eu selio ar y thema Bwyd a Ffermio

Llythrenedd

Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Gofyn cwestiynau
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau

Rhifedd

Dealltwriaeth gysyniadol
Rhesymu rhesymegol
Cymhwysedd strategol
Cyfrifiad
Mesur
Siâp a gofod
Casglu data
Cynrychioli data

Digidol

Cyfathrebu
Cydweithredu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Datrys problemau a modelu
Llythrennedd gwybodaeth a data