Buanedd Terfynol

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed – Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 1-3 awr
Teitl yr adnodd – Buanedd Terfynol

Disgrifiad o’r adnodd

Dau gyflwyniad ar y pwnc ‘Buanedd Terfynol’ er mwyn adeiladu ar wybodaeth blaenorol y disgyblion. Mae cyfle i wylio clip fideo o awyr-blymiwr er mwyn dangos dealltwriaeth o bwysau a gwrthiant aer. Mae’r dasg ysgrifennu estynedig wedi ei strwythuro’n ofalus ac yn annog disgyblion i ddefnyddio’r geirfa allweddol. Mae’r ail gyflwyniad yn canolbwyntio ar ofynion cwestiwn arholiad (CBAC, Haf 2016). Mae’r awdur yn nodi y gallai’r adnoddau yma gael ei ddefnyddio yn y dosbarth neu ar-lein adref. Mae’n bwysig hefyd cynnal trafodaeth ar y grymoedd sy’n gweithredu cyn gadael i’r disgyblion weithio yn annibynnol.

Cwrs TGAU – Gwyddoniaeth Dwbl Ffiseg

Medrau

Llythrennedd: Ysgrifennu estynedig
Rhifedd: Gwaith rhifedd syml grymoedd

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.