BTEC Busnes – Pwrpas, Marchnata ac Ymchwil y Farchnad

Ysgol – Ysgol Eifionydd, Dwyfor  Gwynedd
Oed– Blwyddyn 10 ac 11
Iaith – Cymraeg a Saesneg

Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4-6 awr

 

Casgliad o gyflwyniadau a thaflenni cofnodi cysylltiedig i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion o bwrpas busnes, ymchwil marchnata a brandio.

 

Cwrs TGAU / BTEC

Cwrs BTEC Busnes Uned 4

 

Medrau

Llythrennedd:  Ysgrifennu yn estynedig. / extended writing

Rhifedd: Datblygu elfennau cyfirfo / calculation

Cymhwysedd digidol: trin data / data handling