Arwyr

Ysgol– Gwaun Gynfi
Blwyddyn – 3 -6
Cyfrwng – Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Gwyddoniaeth a thechnoleg

Trosolwg o’r Cynnwys
Uned o waith ar arwyr – disgyblion wedi dangos diddordeb mewn gwyddonwyr fel arwyr . Mae tasgau mathemateg/ iaith/ hanes/ gwyddoniaeth drawsgwricwlaidd.

Llythrennedd
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau

Rhifedd
Rhuglder
Casglu data
Cynrychioli data
Dehongli data

Digidol
Cyfathrebu
Cydweithredu
Datrys problemau a modelu