Adolygu: Uned 1C Dirwasgiad, Rhyfel ac Arferiad

Ysgol – Ysgol Botwnnog
Oed – CA4
Pwnc – Hanes
Iaith – Cymraeg a Saesneg
Amser i orffen y gwaith – 1-3 awr
Uned TGAU – U1

Disgrifiad
Pecyn adolygu i ddisgyblion sy’n cynnwys canllawiau arholiad, cwestiynau adolygu a rhestr o dermau allweddol.