Adar yn yr ardd

Ysgol: Ysgol Godre’r Berwyn
Ystod Oedran: Blwyddyn 1 a 2
Cyfrwng: Cymraeg a Saesneg
Thema: Adar yn yr ard

Maes Dysgu a Phrofiad: Gwyddoniaeth a thechnoleg, Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg :

Syniad am weithgareddau trawsgwricwlaidd CS yn ymwenud ag adar yr ardd. Mae yma gynllun wythnos dysgu o bell gyda chpiau o lyfrau a syniadau i rieni fod yn cydweithio gyda’u plant CS