Ysgrifennu cyfarwyddiadau

Ysgol – Ysgol Glan y Môr, Dwyfor, Gwynedd
Oed– Blwyddyn 7 (ond gellid ei haddasu’n hawdd ar gyfer B6/8)
Iaith – Cymraeg
Amser sydd ei hangen i gwblhau’r gweithgareddau – 4 – 6 awr
Teitl yr adnodd – Ysgrifennu cyfarwyddiadau

Disgrifiad o’r adnodd

Dyma uned o waith sy’n addas ar gyfer ei chyflwyno yn y dosbarth neu fel tasg gyfunol. Bwriad y camau yw arwain y disgyblion i ysgrifennu cyfarwyddiadau o’u dewis nhw. Rhoddir sylw i adnabod meini prawf llwyddiant a’r defnydd cywir o ferfau gorchmynnol a’r treiglad meddal. Mae popeth sydd ei angen ar gyfer sicrhau dysgu cyfunol effeithiol yn rhan o’r uned/o’r ddogfen e.e. linciau, clipiau sain, clipiau fideo ayyb.

Maes Dysgu a Phrofiad

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
Ceflyddydau Mynegiannol
Iechyd a Lles

Medrau Llythrennedd

Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Eglurder a geirfa
Geirfa, sillafu, gramadeg
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.

Ysgrifennu cyfarwyddiadau