Yr Enfys

Ysgol – Ysgol Y Gelli
Oedran – Bl 3 + 4
Hyd y gweithgareddau– 7+hours

 

MDaPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu / Language, literacy and communication

MDaPh –  Celfyddydau mynegiannol / Expressive arts

Cynllun trawsgwricwlaidd wedi ei seilio ar liwiau a’r enfys. ar gyfer Bl 3 a 4 .Er symlder y teitl, mae’n thema eang ar gyfer datblygu llawer o sgiliau Llythrennedd, Rhifedd a Chymhwysedd Digidol gyda’r pwyslais yn bennaf ar Iaith, y Celfyddydau Mynegiannol a Iechyd a Lles.

Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd

–      Gwrando am ystyr / Listening for meaning,

–      Strategaethau darllen / Reading strategies,

–      Diben / Purpose,

–      Geirfa, sillafu, gramadeg / Vocabulary, spelling, grammar,

–      Atalnodi / Punctuation,

–      Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion,

–      cynulledifaoedd a chyd-destunau / Planning and organising for different purposes, audiences and context,

–      Prawfddarllen, golygu a gwella / Proofreading, editing and improving

–      Iechyd a lles / Health and well-being,

–      Cyfathrebu / Communication, Creu cynnwys digidol /