Yr Eidal

Ysgol: Ysgolion Llanbedrgoch / Talwrn
Blwyddyn: Meithrin a Derbyn, Blwyddyn 1 a 2
Cyfrwng: Cymraeg
Hyd y Weithgaredd: 7+ awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1: Mathemateg a rhifedd
Maes Dysgu a Phrofiad 2: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

Trosolwg o’r Cynnwys:
Uned o waith a gynlluniwyd ar y cyd rhwng athrawon a chymorthyddion ysgolion Llanbedrgoch a Thalwrn o dan y thema Teithio yw Yr Eidal. Mae’r uned yn cynnwys llais y plentyn yn gryf. Fe’i defnyddiwyd yn y ddwy ysgol fel rhan o ddysgu cyfunol yn ystod y cyfnod clo cyntaf

Llythrennedd:
Datblygu geirfa
Strategaethau darllen
Gofyn cwestiynau
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulleidfaoedd a chyd-destunau

Rhifedd:
Y system rif
Mesur
Casglu data
Cynrychioli data

Digidol:
Cyfathrebu