Y Teigr

Ysgol– Ysgol Bethel

Oedran – Bl 3 a 4

Hyd y weithgaredd – 7+awr

MDaPh – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu 

 

Uned i ddatblygu llafaredd, darllen ac ysgrifennu disgyblion blwyddyn 3a4

 

Llythrennedd

  • Datblygu geirfa 
  • Strategaethau darllen 
  • Deall, ymateb a dadansoddi 
  • Geirfa, sillafu, gramadeg 
  • Cysyllteiriau a chystrawen 
  • Atalnodi 

 

Digidol

  • Cyfathrebu 
  • Cydweithredu 
  • Creu cynnwys digidol
  • Datrys problemau a modelu

Adnoddau

Cliciwch ar y teitlau isod i’w ehangu.