Y STORDY
EIN LLAIS NI

‘Ein Llais Ni’ – Prosiect llafaredd GwE

Nod y prosiect hwn yw datblygu a mireinio addysgeg er mwyn hyrwyddo sgiliau llafaredd ein dysgwyr yma yng Ngogledd Cymru.  Bydd yn gylfe i ail-danio a gwreiddio sgiliau siarad a gwrando gynllunio a datblygu’r Gymraeg o fewn Cwricwlwm i Gymru gan ystyried strategaethau dysgu ac addysgu llafaredd rhyngwladol.  Bydd hwn yn brosiect ar y cyd â Phrifysgol Bangor, gyda’r Athro Enlli Thomas (Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol – Y Gymraeg) sy’n arbenigwr rhyngwladol ar hyrwyddo sgiliau llafaredd a strategaethau addysgu dwyieithog yn arwain yr ymchwil gweithredol.

Gwybodaeth Bellach

Ein Llais Ni
Ein Llais Ni - Llafaredd ar draws cwricwlwm Cymru
Ein Llais Ni - Y chwe thestun - PISA 2018

‘Ein Llais Ni’ – Yr egwyddor

‘Llafaredd ar draws cwricwlwm Cymru’ – Yr Athro Neil Mercer a Dr James Mannion (Gorffennaf 2018 – Oracy Cambridge / EAS) ​

Adolygiad seiliedig ar ymchwil: egwyddorion allweddol ac argymhellion ar gyfer athrawon

‘Ein Llais Ni’ – Y chwe thestun – Fframwaith asesu a dadansoddol PISA 2018 (Darllen)

Sgwrs gyda’r Athro Enlli Thomas

Gwybodaeth Bellach