Y Llew – Pili Pala

Teitl yr Adnodd – Y Llew Pila Pala

Ysgol– Ysgol Eglwysbach
Blwyddyn – 5 and 6
Cyfrwng –  Cymraeg
Hyd y Weithgaredd – 7+awr
Maes Dysgu a Phrofiad 1 – Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
Maes Dysgu a Phrofiad 2 – Dyniaethau

Trosolwg o’r Cynnwys

Cyfres o weithgareddau sy’n cyd-fynd gyda’r llyfr ‘ Y Llew Pili Pala’ gan Michael Morpurgo addasiad Casia Wiliam

Llythrenedd

Trawsieithu
Datblygu geirfa
Gwrando i ddeall
Strategaethau darllen /
Deall, ymateb a dadansoddi
Eglurder a geirfa
Diben
Geirfa, sillafu, gramadeg
Atalnodi
Cynllunio a threfnu ar gyfer gwahanol ddibenion, cynulledifaoedd a chyd-destunau
Prawfddarllen, golygu a gwella

Digidol

Iechyd a lles
Cyfathrebu
Cyfnewid a rhannu gwybodaeth
Cyrchu, chwilio a chynllunio cynnwys digidol
Creu cynnwys digidol
Gwerthuso a gwella cynnwys digidol